هدف از استاندارد ISO 9001:2000
در وهله نخست تامين رضايت مشتري از طريق پيشگيري از به وجود آمدن عدم انطباق در تمامي ماحل توليد و پس از توليد مي باشد.
ثانيا شركت براي اثبات توانايي خود در زمينه توليد گاز و مايع براي اكسيژن و نيتروژن و عرضه ساير گازها از استاندارد فوق استفاده مي كند.

- - -
پروانه کاربرد استاندارد اجباری آزمون دوره ای و رنگ آميزی سيلندرهای تحت فشار - -

امروز: پنجشنبه , ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
 
تمام حقوق اين سايت براي شركت توليدي-صنعتي اكسيژن خوراكيان محفوظ مي باشد.
Programmer: Mostafa Darvishzadeh ** E-Mail: M.Darvishzadeh@Gmail.com ** Mobile: 09159122503 ** برنامه نويس: مصطفي درويش زاده