سيلندرهای معدوم شده
-

-
-

-
-

-
-

-
ff

ff
ss

ss
   
  نمايی از ساختمان اداری
-

-
-

-
   
  رنگ آميزی انواع سيلندر
-

-
-

-
-

-
 
  پالت
-

-
-

-
-

-
 
  واحد طراحی و ساخت
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
پمپ مايع اکسيژن

پمپ مايع اکسيژن
  سالن توليد
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
 امروز: پنجشنبه , ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
 
تمام حقوق اين سايت براي شركت توليدي-صنعتي اكسيژن خوراكيان محفوظ مي باشد.
Programmer: Mostafa Darvishzadeh ** E-Mail: M.Darvishzadeh@Gmail.com ** Mobile: 09159122503 ** برنامه نويس: مصطفي درويش زاده